Pre učiteľov

Vyjadrite svoju vďačnosť učiteľom za úsilie pri vzdelávaní vašich detí pomocou krásneho a chutného medovníka s originálnym motívom.