Výroba a predaj medovníkov – objednávky prijímam až v ďalšom roku